מהפכה בתחום ביטוחי החיים !
ביטוח חיים לכל אחד !
בכל מצב רפואי !
 
כלמ
למי מיועדת הפוליסה?
לכל מי שלא התקבל לביטוח חיים בשל מצב בריאות לקוי.
אוכלוסיה גדולה סובלת ומתוסכלת מכך שאינה יכולה לרכוש ביטוח חיים על מנת להגן על יקיריהם בקטסטרופה עתידית.
אוכלוסיה זו אינה יכולה לקבל משכנתא בגלל חוסר יכולת להתקבל לביטוח חיים או אשראי בנקאי בערבות אישית
מרגע שחלו, נראה כי דלתות עולם הביטוח נסגרו בפניהם.
פוליסת ביטוח מיוחדת זו, נותנת מענה מכובד לצורך בביטוח חיים, עבור אותה אוכלוסיה ודאגתם ליקיריהם.
 
מי זכאי לביטוח מסוג זה?
גבר או אישה שגילם בין 18 ל 60, יכולים להתקבל לביטוח זה ללא קשר למצבם הרפואי.
 
 
בכל מצב רפואי ניתן להתקבל?
אכן כן. לא משנה המצב הרפואי.
המועמד יכול להיות, נשא HIV, חולה באיידס, חולה לב, חולה סרטן, מועמד להשתלה או סובל מכל מחלה שהיא המונעת חיתום
בפוליסת ביטוח חיים.
כל אחד מתקבל לביטוח !
 
הצהרת בריאות
המועמד אינו נשאל בטופס ההצטרפות, על מצבו הבריאותי ואין צורך בהצהרת בריאות.
כמו כן, מצבו הרפואי לא נבדק ואינו תנאי לתשלום סכום הביטוח, בזמן קרות מקרה ביטוח (חו"ח)
 
מתי הביטוח נכנס לתוקף?
באופן מידי, בפוליסה אין תקופת אכשרה או תקופת המתנה.
היקף הכיסוי מפוצל לשתי תקופות עוקבות שהכיסוי הביטוחי בכל אחת מהן. מפורט לעיל.
 
תקופת ביטוח הראשונה ( 3 שנים):
תקופה זו מתחילה מיידית מיום תחילת הביטוח, ומסתיימת לאחר 36 חודשים (3 שנים)
בתקופה זו הביטוח הינו ביטוח למקרה של מוות מתאונה בלבד 1
במידה ובתקופה זו נפטר המבוטח מתאונה (דרכים, עבודה וכד') ישולם למוטביו מלוא סכום הביטוח שנרכש
במידה ובתקופה זו נפטר המבוטח שלא כתוצאה מתאונה (ממחלה), יוחזרו למוטביו כל הפרמיות ששולמו עבור הביטוח כשהם צמודים במלואם למדד. מכאן, גם במצב של אי זכאות לכספי פיצוי הביטוח, המבוטח ויקיריו לא איבדו את הכספים שהושקעו בביטוח.
 
תקופת הביטוח השניה (מתום 3 שנים ועד גיל 67)
תקופה זו תחל לאחר 3 שנים, בתקופה זו המבוטח מבוטח בביטוח חיים מלא גם מתאונה וגם ממחלה.
במידה והמבוטח נפטר מכל סיבה, ישולם סכום הביטוח המלא שנרכש.
 
מהו סכום הביטוח הנרכש?
סכום הביטוח המקסימלי הוא 300,000 ש"ח
 
ביטול הפוליסה
המבוטח יכול בכל עת לבטל את הפוליסה על ידי מתן הוראה לחברת הביטוח.
חברת הביטוח רשאית לבטל את הביטוח במצב של חוסר תשלומי הפרמיה ובכפוף לחוק הפיקוח על הביטוח.
 
איך נקבע המחיר?
מחיר הביטוח נקבע על פי גילו של המבוטח
הפרמיה משתנה ומתעדכנת מידי שנה בהתאם לגילו של המבוטח
אין הבדלים בין מבוטח מעשן או לא מעשן.
סיכון שבעיסוק או תחביב של המבוטח יכול להגדיל את הפרמיה החודשית.
 
מה קורה בגיל 67?
הביטוח מסתיים. בכל ביטוח ריסק טהור אין מרכיב חסכון גם בביטוח זה שהוא ריסק טהור, אין מרכיב חסכון ולא נצברים כספים לזכות המבוטח.
 
ביטוח מתחדש כל שנה לכל 100,000 ש"ח סכום ביטוח (פרמייה חודשית)
(ללא תוספת סיכון מקצועי או סיכוני תחביב) ט.ל.ח
גילגבריםנשים
3038 ש"ח32 ש"ח
3542 ש"ח38 ש"ח
4055 ש"ח47 ש"ח
4582 ש"ח63 ש"ח
50133 ש"ח90 ש"ח
55219 ש"ח135 ש"ח
60363 ש"ח209 ש"ח


 
איך מצטרפים?
זה מאוד פשוט
צרו קשר עם צוות מיליס סוכנות לביטוח בטלפון 09-9571192
כל ההליך ניתן לביצוע טלפונית, בפקס או במייל.
סודיות מלאה מובטחת
 
 
הנוסח הקובע לתנאי הפוליסה וסייגיה הינו כמפורט בכתב הפוליסה (מצורף מטה)