תגמולים לעצמאי - פנסיית חובה
עצמאי -ב- מיליס סוכנות לביטוח תקבל את כל הדרכים הנכונות לדאוג לעתיד שלך ושל משפחתך


על מי חלה החובה בהפקדת כספים לפנסיית חובה לעצמאי:
- על כל עצמאי מגיל 21 ועד גיל 60 שפועל כעצמאי למעלה מחצי שנה.
- על כל עצמאי שמרוויח מעבר למחצית שכר הממוצע במשק (מעל 4,730 ש"ח).
- פטור מחובת ההפקדה מי שמלאו לו 55 לפני 01/01/2017
 

 

 
לאן מופקד הכסף
הכסף יופקד לתכנית לקצבה מסוג תגמולים לעצמאי - מסלול ביטוח אישי הנבנה בהתאמנה אישית למבוטח.
או בקרן פנסיה - שהיא תכנית קבוצתית מובנית ואחיד, כפי שמפורט בתקנון הקרן.
התאמת סוג התכנית והמסלול הנכון למבוטח, נעשים בהתאם להעדפות והנחיות המבוטח. הכל במטרה להגן
על עתידו ועתיד משפחתו.
 
 
 

מהו סכום ההפקדה המחוייב על פי חוק :

ישנם 2 מדרגות לסכום ההפקדה
1. עבור הכנסה של עד 4,732 ש"ח - 211 ש"ח לחודש. ( 4.45% מההכנסה החייבת)
2. עבוד הכנסה מעל ועד 9,464 ש"ח - 594 ש"ח לחודש, ( 12.55% מההכנסה החייבת)
3. סה"כ הפקדה מינמלית של : 805 ש"ח לחודש, (9,660 ש"ח לשנה)
4. הפקדה מקסימלית מותרת: 2,840 ש"ח, (לשכר חודשי של 17,200 ש"ח ומעלה)

מהן ההטבות הניתנות לעצמאי בעקבות הפקדות לפנסיה:
1. הפחתת דמי הביטוח הלאומי לבעלי הכנסה נמוכה מ- 9,500 ש"ח בכ- 160ש"ח - 200ש"ח לחודש
2. הזכאות להטבות מס לעצמאים בגין הפרשה לחיסכון פנסיוני תעלה מ-16% מההכנסה המזכה ל-16.5%.
3. משיכת הכספים מתאפשרת במצב של סגירת העסק או הגעה לגיל הפרישה
(עד 12,230 לכל שנה שבהם תפקד העסק).

זהירות !!!!!!
עצמאי שיחליט לא להפיק לקרן לטובת פנסיה חובה, צפוי לקנס משמעותי מאוד.
צפוי לאבד הוצאות מוכרות בגובה פי 3 מחובת ההפקדה. לא תוכר הוצאה בסך של עד כ- 29,000 ש"ח !!!
(תשלום מס על הסכום שלא הופקד + קנס בגובה כפול מהסכום שאמור היה לפקיד ולא הפקיד)

הטבות !!!!!
לקוחות אשר יבצעו את תהליך הפקדות הפנסיה דרכנו, יהנו מניתוח והכנת תיק פנסיוני מלא הכולל נתונים ממכל חברות הביטוח,
בתי ההשקעות וקרנות הפנסיה. תתאפשר גם פגישה עם יועץ מוסמך לכלכלת המשפחה ויעוץ בנושא משכנתא, בהטבה מיוחדת.


 
285183_6444
 


 
 
במיליס סוכנות לביטוח תקבלו את כל הכלים להחליט לאיזו תוכנית להפריש את כספי הפנסייה שלכם
 
על מי חל החוק: חובת החיסכון הפנסיוני לשכירים חלה על כל מעסיק בישראל לכל עובד ( גברים מגיל 21 ונשים מגיל 20) וקיימת משנת 2008.
 
חיסכון פנסיוני כולל: קצבת זקנה, אובדן כושר עבודה ומוות.
 
שיעור הפקדות החובה נכון לשנת 2017 הינם:
פיצוי על חשבון המעסיק - 6%
תגמולים על חשבון המעסיק - 6.5%
תגמולים על חשבון העובד - 6%

ההפקדות מבוצעות מסך שכר העובד ברוטו
 
מתי חלה חובת ההפקדה:
עובד המגיע למקום עבודה ואין ברשותו חיסכון פנסיוני קיים ממקום עבודה אחר, יהיה זכאי לתחילת הפקדות לאחר 6 חודשי עבודה.
עובד המגיע למקום עבודה חדש ויש ברשותו חיסכון פנסיוני קיים, זכאי להפקדות החל מיומו הראשון (ההפקדה תבוצע לאחר 3 חודשי עבודה ויופקדו רטרואקטיבית).
 
מי מחליט לאיזו תוכנית חיסכון להפקיד: ההחלטה היא אך ורק בידי העובד, הוא יקבע את התוכנית, הוא יקבע באם להמשיך את התוכנית שברשותו (אם קיימת כזו) או באם להקים תוכנית חדשה.
מטעם מי מגיע סוכן הביטוח - החוק היום מכיר בעובדה שרק סוכן ביטוח מטעם העובד, ידאג לכספים שלכם בצורה הטובה ביותר. לכן רק העובד (בניגוד לעבר) יקבע מי ייצגו. ההנחה של האוצר היא שלסוכן ביטוח מטעם העובד קל יותר להתריע על חוסר בהפקדות או תקלה אחרת. מכאן, אנו נבדוק את מצב התוכניות שלכם ונכוון אתכם למתאימה לכם ביותר.
 
מה עדיף - קרן פנסיה, ביטוח מנהלים או קופת גמל?
לכל תוכנית יש את היתרונות והחסרונות שלה. לכל אחד מתאימה תוכנית אחרת. מכאן שהמלצה בעיניין ניתן לתת רק לאחר פגישת יעוץ אישית
עיקרי ההבדלים: קרן פנסיה מנוהלת כביטוח הדדי (סוג של קבוצת רכישה). כל ארוע משפיע על כל העמיתים בקרן. זכויות וחובות העמיתים מעוגנים בתקנון שניתן לשנותו ללא כל התראה מוקדמת.
ביטוח מנהלים הינו חוזה אישי שתנאיו ידועים מראש. אין כל השפעה על תנאי המבוטח מתוך הקורה למבוטחים אחרים. כל הזכויות והחובות רשומים בחוזה האישי הזה - קרי, הפוליסה.

למען בטחון ועתיד משפחתך, חייבים לבדוק ולנתח את צרכי המשפחה והתיק הפנסיוני הנמצא כיום ברשותכם. בדיקה שכזו עשויה לחסוך לכם כסף רב היום בוודאי בעתיד, לקראת גיל הפרישה.

שיחת טלפון אחת ל - מיליס סוכנות לביטוח 09-9571192 ולקבוע פגישה.