דמי טיפול לשירותים מיוחדים - תעריף

 
מאז ינואר 2004, מועד תחילת הרפורמות החדשות בענף הביטוח, הוגדלה חבותו של סוכן הביטוח הפנסיוני כלפי הלקוחות
והוטלו עליו מטלות חדשות ונוספות שלא היו קיימות קודם לכן. עמידה בדרישות החוק והתקנות החדשות, כרוכה בעלייה ניכרת
בעלויות התפעול המשרד. מכאן, אנו נאלצים לגבות 'דמי טיפול', כהשתתפות בהוצאות הכרוכות במתן השירותים המפורטים.

לקוחות רשאים וזכאים לקבל חלק משירותים אלו, ישירות מחברות הביטוח. ניתן להגיע בקלות לאותם גופים דרך האינטרנט.
הזמנת השירות דרכנו מעניקה ללקוח ערך מוסף רב הכולל: ניתוח צרכים, הכוונה, הסברה, מעקב ביצוע ומענה טלפוני אישי.
לצורך הזמנת שירות - טל. משרד: 09-9571192. פקס: 09-9571193 מייל: office@millis.co.il
דמי הטיפול יגבו באמצעות כרטיס אשראי.

להלן רשימת השירותים שיחויבו בדמי טיפול: המחיר אינו כולל מע"מ
 
העתק פוליסה - הנפקת העתק פוליסה - משלוח בדואר (למעטפה / פוליסה)50 ש"ח
העתק פוליסה קיימת - משלוח במיילללא חיוב
שעבוד הפוליסה: לטובת הבנק או אחר (כתוספת מסמך לפוליסה קיימת) כולל מעקב60 ש"ח
אישור קיום ביטוח - טיפול בהנפקת האישור, בהרחבות כיסוי, בביטול חריגים ושינויי נוסח 180 ש"ח
תשלום טלפוני - של תעודת ביטוח חובה ע"י כרטיס אשראי (הנפקה ומשלוח)36 ש"ח
העתק תעודת ביטוח חובה - הנפקת העתק תעודה ומשלוח בדואר + בפקס / מייל36 ש"ח
תביעות כנגד צד ג': עריכת תיק בלבד (ריכוז המסמכים ומסירתם ללקוח לטיפולו)250 ש"ח
תביעות צד ג': טיפול מלא מול חברת הביטוח של צד ג' , מעקב וניהול יומן תביעה450 ש"ח
תביעות כנגד צד ג': טיפול מלא מול חב' ליסינג של צד ג' , מעקב וניהול יומן תביעה700 ש"ח
לאופנוע / קטנוע - הפקת תעודת חובה ומשלוח ללקוח (הלקוח משלם בבנק)40 ש"ח
קבלת פוליסה לטיפול - פוליסת פרט בלבד- מינוי סוכן - לכל פוליסה100 ש"ח
קבלת פוליסה לטיפול - פוליסת מנהלים - מינוי סוכן - לכל עובד / למבוטח250 ש"ח
שידרוגים ושינויים - פוליסת פרט ובריאות (הכוונה, הדרכה, הנפקה ומשלוח)60 ש"ח
פדיון פוליסה - פרט ותג' לעצמאים180 ש"ח
הלוואה מפוליסה - פרט, תג' לעצמאים ומנהלים180 ש"ח
מנהלים ופנסיה - הליך עזיבה מלא כולל מעקב, פדיון, סילוק, ריסק זמני וכד'ללא חיוב
ביטוח מנהלים / תגמולים לעצמאי - עריכת דו"ח גילוי נאות + מסמך הנמקהללא חיוב
דו"ח מסלקה והסברים לדו"ח350 ש"ח
דוח מסלקה לביטוח מנהלים 100 ש"ח
בדיקת תיק קיים - ביטוחי פרט בלבד (ללא מנהלים ופנסיה)1,200 ש"ח
בדיקה וניתוח תיק קיים - כולל דו"ח בכתב - פרט, מנהלים ופנסיה2,400 ש"ח


הצעת מחיר לביטוח רכב - פנייה חדשה (דמי הטיפול יוחזרו במידה והביטוח יערך דרכנו)60 ש"ח
הצעת מחיר לביטוח דירה - פנייה חדשה (דמי הטיפול יוחזרו במידה והביטוח יערך דרכנו)60 ש"ח
הצעת מחיר לביטוח עסק / משרד - פנייה חדשה (דמי הטיפול יוחזרו במידה והביטוח יערך דרכנו)180 ש"ח
הצעת מחיר לביטוח חבויות - פנייה חדשה (דמי הטיפול יוחזרו במידה והביטוח יערך דרכנו)180 ש"ח